Regulamin obowiązujący na DramaQueen

§1. Korzystanie z portalu

 1.  Możliwość pełnego korzystania z portalu wymaga darmowej rejestracji.
 2.  Na jeden adres e-mail przypada tylko jedno konto.
 3.  Użytkownik zobowiązany jest przy zakładaniu konta zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 4.  Użytkownik po wykonanej poprawnie rejestracji dostaje potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu oraz dostęp do zablokowanych materiałów.
 5.  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie plików cookies w celu poprawnego wyświetlania strony jak i powiadomień z niej pochodzących.

§2. Zasady ogólne

 1.  Administracja portalu nie odpowiada za komentarze i opinie użytkowników.
 2.  Użytkownik ma prawo do własnej wypowiedzi.
  a. Wypowiedź musi być zgodna z tematem
  b. Wypowiedź nie może zawierać wulgaryzmów
  c. Wypowiedź powinna być pisana zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji
  d. Wypowiedź nie może obrażać innych użytkowników
  e. Wypowiedź musi dotyczyć tylko odcinków zamieszczonych na naszej stronie
 3. Zabronione jest pisanie spoilerów na czacie.
  a. Za złamanie tego punktu grozi 24-godzinny ban na czat i usunięcie wypowiedzi.
 4.  Administracja ma prawo usunąć wypowiedź niezgodną z tematem.
  a. Zaliczają się do tego pytania o odcinki i wypowiedzi odnośnie tempa tłumaczenia.
  b. Zaliczają się do tego informacje odnośnie innych stron, na których można obejrzeć daną dramę/film.
 5.  Konto użytkownika nie jest powiązane z forum
  a. Na forum wymagana jest osobna rejestracja

§3. Profile użytkowników

 1.  Każdy użytkownik może, ale nie musi modyfikować swojego profilu.
 2.  Adres e-mail użytkownika nie jest widoczny publicznie.
 3.  Administracja portalu nie wymusza na użytkownikach podawania wszystkich danych.
 4. Listy dram/ filmów są dostępne tylko dla jednego zalogowanego użytkownika i nie są widoczne publicznie dla innych.
  a. Wymienionych list nie da się edytować i zmieniać ich nazw.
  b. Każdą pozycję można usunąć bądź przypisać do innej listy.
  c. Jednej pozycji nie da się przypisać do kilku list.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta bez podania przyczyny używając odpowiedniego przycisku w swoim profilu.
 6. Usunięcie konta jest nieodwracalne.
  a. Usunięte dane nie zostaną przywrócone.

§4. Odcinki/ Filmy

 1.  Każdy odcinek lub film jest tłumaczony przez ekipę DramaQueen lub grup współpracujących z DramaQueen.
 2.  Portal DramaQueen posiada oficjalną zgodę każdego z autorów tłumaczeń na rozpowszechnianie ich po przez udostępnienie do pobrania lub umieszczenia w pliku wideo.
  a. Żadne z tłumaczeń nie zostaje użyte bez zgody autora
  b. Autor w każdej chwili może zażądać usunięcia materiału ze strony
  c. Administracja po dostaniu odpowiedniej wiadomości ma za zadanie niezwłocznie usunąć dany materiał
 3.  Żaden z odcinków dramy lub filmu nie znajduje się na serwerze DramaQueen.
 4.  Portal DramaQueen nie odpowiada za przerwy w dostępie do materiałów „online”.
  a. Wszystkie problemy i nie dogodności kierowane są do firm hostingujących wideo.
 5.  Portal DramaQueen przechowuje linki/odnośniki do materiałów wideo.
 6.  Wszelkie roszczenia dotyczące wideo powinny być kierowane do firm hostingujących te materiały.
 7. Zabronione jest umieszczanie linków do innych stron bez konsultacji z administracją strony.
 8. Nie dostosowanie się do pkt.7 powoduje upomnienie a w najgorszym przypadku przy nadużyciu go blokadą bądź usunięciem konta.

§5. Forum

 1.  Konto użytkownika na DramaQueen nie jest powiązane z kontem na forum.
 2.  Na forum wymagana jest osobna rejestracja.
 3.  Regulamin znajdujący się na DramaQueen nie obowiązuje na forum.

§6. Pozostałe informacje

 1.  Administracja DramaQueen składa się z wszystkich członków należących do ekipy.
 2.  Czat będący na portalu wymaga dodatkowej rejestracji.
 3.  Wymagane jest od użytkownika używania specjalnego kody w celu ukrycia zawartości będącej spoilerem fabuły bądź innej informacji (w jaki sposób > dział „Pomoc”)
 4.  Niedostosowanie się do ww. punktów grozi upomnieniem bądź w najgorszym wypadku usunięciem konta.
 5.  Każdy użytkownik nie stosujący się do regulaminu dostaje upomnienie słowne.
 6.  Ranking na portalu pozwala na oddanie tylko jednej oceny przy jednej pozycji.
 7. Wszystkie materiały graficzne wykorzystywane są na licencji CC.
  a. Nie wyrażamy zgody na umieszczanie grafik na innych stronach.
 8. Administracja nie wyraża zgody na kopiowanie newsów ze strony DramaQueen.
 9. Regulamin wchodzi do użytku z datą podaną w nagłówku.
  a. Użytkownik który nie zgadza się ze zmianami w regulaminie proszony jest o niezwłoczne usunięcie konta bądź poproszenie o to administracji portalu.
 10. Niniejszy regulamin powstał na potrzeby DramaQueen a jego zawartość może być modyfikowana.
  a. Każda modyfikacja regulaminu jest podawana do informacji publicznej.

Data modyfikacji: 31.10.2019

10 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz